30/06/2018 Vesti 0

Tokom vikenda u Srpsko-korejskom informatičko pristupnom centru 200 javnih beležnika je prošlo obuke za korišćenje sistema eZUP koji omogućava elektronsko dobijanje podataka iz službenih evidencija državnih organa. Obuke su realizovane u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Ministarstvom pravde i Javnobeležničkom komorom.
Od 1. jula će podatke iz Katastra koje vodi Republički geodetski zavod, javni beležnici pribavljati elektronskip putem i na taj način omogućiti građanima da posao javnog beležnika obave brzo, bez potrebe pribavljanja papirnih priloga.