23/02/2023 Vesti 0

U Srpsko  korejskom informatičko pristupnom (SKIP) centru, koji radi u okviru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Vikipedija na srpskom jeziku proslavila je dve decenije svog postojanja.

SKIP centar kontinuirano pruža podršku ovom najvećem kolaborativnom onlajn projektu, pre svega kroz ustupanje na korišćenje svog potpuno opremljenog i modernog prostora zajednici Vikipedije, čime se olakšava njihov rad i omogućava umrežavanje i saradnja, ali i u vidu uređivanja članaka kroz različite akcije. Od 2018. godine upravo se u SKIP centru održavaju lokalne konferencije urednika i urednica Vikipedije na srpskom jeziku, u cilju predstavljanja novina, globalnih kampanja, projekata iz regiona, ali i kako bi se zainteresovani upoznali sa tehnikama pisanja članaka.

Pored toga, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ustupa prostor centra za organizaciju takmičenja i uređivačkih maratona.