IT 2 učionica raspolaže Smart podijumom (SmartPodium), projektorom, platnom kao i računarima nove generacije. Sala se može prilagoditi konferencijskim potrebama i događajima manjeg obima.