Sala za sastanke raspolaže konferencijskim stolom i TV monitorom sa Polikom (Polycom) uređajem koji omogućava održavanje video konferencija.