ИТ sala 1 располаже пројектором, платном и рачунарима нове генерације и може се прилагодити конференцијски потребама и догађајима мањег обима.

ИТ sala 2 располаже Смарт подиjумом (SmartPodium), пројектором, платном као и рачунарима нове генерације. Сала се може прилагодити конференцијским потребама и догађајима мањег обима.

Семинар сала се може прилагодити конференцијским потребама – са или без рачунарске опреме. Такође располаже Смарт подиjумом (SmartPodium), пројектором и платном. Коришћење столова и столица је опционално.

Сала за састанке располаже конференцијским столом и ТВ монитором са Поликом (Polycom) уређајем који омогућава одржавање видео конференција.