27/04/2018 Vesti 0

U okviru Sporazuma o saradnji u oblasti procesa digitalizacije kulturne baštine koji su potpisali ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević u Srpsko-korejskom informatičko pristupnom centru u periodu od 25. do 27. aprila održane su obuke kustosa 15 muzeja u Jedinstvenom informacionom sistemu. Krajnji cilj je vidljivost i dostupnost kulturnog nasleđa koja će se ostvariti na jedinstven način kroz predstavljanje reprezentativnih podataka o njemu.