07/08/2020 Vesti 0

U prostorijama Srpsko-korejskog IT centra održana su polaganja državnih stručnih ispita za kandidate sa visokom stručnom spremom i kandidate sa srednjim obrazovanjem, kao i polaganja stručnog ispita za inspektore.

Sve se odvija se u skladu sa preporučenim merama za prevenciju i suzbijanje širenja zarazne bolesti Kovid 19, a SKIP centar se priprema za novi ciklus polaganja.

Podsetimo, od 1. jula 2020. godine svi državni organi mogu da prijave svoje zaposlene za polaganje državnog ispita i ispita za matičare onlajn, odnosno putem novog softverskog rešenja koje je izradilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uz podršku Kancelarije za ITE. Pristupna tačka ovom sistemu je jedinstveno upravno mesto na sajtu MDULS, a u pripremi je i uvođenje elektronske prijave za ispit za inspektore.