22/10/2019 Vesti 0

Danas je u SKIP Centru održan brifing za medije u okviru projekta Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave koji finansira Evropska unija.
Danka Bogetić iz Delegacije EU i Ljiljana Uzelac – rukovodilac Grupe za upravljanje RJU iz MDULS-a govorile su o reformi javne uprave – o rezultatima i dostignućima kroz podršku EU kao i o temeljima nove Strategije reforme javne uprave do 2030. godine.
Na brifingu su zatim govorili Bojana Tošić – v.d. direktorke Republičkog sekretarijata za javne politike i Mladen Lazić – šef Odseka za programiranje projekata finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći , takođe o reformi javne uprave ali iz ugla javnih politika i upravljanja javnim finansijama.