24/09/2019 Vesti 0

Nakon završene prve eksterne evaluacije Strategije reforme javne uprave, danas su u Srpsko-korejskom informatičko pristupnom centru koji je u okviru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave predstavljena stečena iskustva sa preporukama. Konferenciju sprovode Projekat “Podrška reformi javne uprave u okviru Sektorskog ugovora” i grupa za reformu javne uprave u okviru MDULS-a.
Kako efikasnost svakog postupka evaluacije zavisi od više faktora – kao što su definisanje svrhe evaluacije, ciljeva i dizajna procesa, ključnih pitanja i plana evaluacije – na konferenciji se vodila diskusija na temu stečenih iskustava i njihov uticaj na buduće procene i evaluacije u cilju maksimalne primenljivosti.