30/06/2018 Вести 0

Током викенда у Српско-корејском информатичко приступном центру 200 јавних бележника је прошло обуке за коришћење система еЗУП који омогућава електронско добијање података из службених евиденција државних органа. Обуке су реализоване у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, Министарством правде и Јавнобележничком комором.
Од 1. jула ће податке из Катастра које води Републички геодетски завод, јавни бележници прибављати електронскип путем и на тај начин омогућити грађанима да посао јавног бележника обаве брзо, без потребе прибављања папирних прилога.