24/10/2018 Vesti 0

Zahvaljujući Kraljevini Norveške i njenoj ambasadi u Beogradu, a u saradnji sa Srpsko-korejskim IT Centrom zaposleni u Komisiji za zaštitu konkurencije prošli su višednevnu obuku za lobiranje i uspešno vođenje debata.
Tokom intenzivnih i interaktivnih predavanja u prostorijama SKIP Centra polaznici su dobili značajna saznanja o ulogama javnih debata u kreiranju javnih politika i najefikasnijim načinima za njihovo sprovođenje.
Zaposleni u Komisiji za zaštitu konkurencije imali su priliku i da čuju koje karakteristike krase uspešnog lobistu, zatim koje tehnike i taktike lobiranja se najčešće koriste u praksi, kao i to kako se ova moderna veština koristi u zemljama Evropske unije.
Na ovaj način predstavnici Komisije unapredili su svoje “zastupničke” veštine i umnogome obogatili iskustva iz oblasti politike zaštite konkurencije što će im zasigurno pomoći u daljem radu.