25/05/2018 Vesti 0

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić otvorio je u Srpsko-korejskom informatičko-pristupnom centru obuke matičara koji vode Poseban birački spisak za nacionalne manjine u novoj aplikaciji.

„Kao što znate u periodu koji je pred nama, slede nam izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji prema zakonu treba da se raspišu u avgustu, a da se održe najkasnije do 4. novembra ove godine“, rekao je ministar.

On je istakao da je zajednički zadatak je da se izbori održe u skladu sa demokratskim principima i transparentno, a da naši građani, pripadnici nacionalnih manjina, budu blagovremeno obavešteni o postupku upisa u poseban birački spisak kako bi iskoristili svoje pravo da učestvuju na ovim izborima, da biraju odnosno da budu birani za članove svojih nacionalnih saveta.

Izmenama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koje će, po rečima ministra, biti razmatrani na nekoj od sledećeih sednica vlade, predviđaju se rešenja kojima se olakšava vođenje tog spiska po službenoj dužnosti, preciznije se uređuju podaci koji se u njega upisuju i podnošenje zahteva za upis u taj spisak. Takođe, propisano je da zahtev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine podnosi organu uprave jedinice lokalne samouprave ne samo prema mestu prebivališta, već i prema mestu boravišta za interno raseljena lica.
Iz svih navedenih razloga Ministarstvo je započelo sprovođenje ovih obuka. Naredne će se održati u Nišu, Leskovcu i Kragujevcu. Planirano je da obukama prisustvuje preko 300 službenika koji obavljaju ove poslove.