25/05/2018 Вести 0

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић отворио је у Српско-корејском информатичко-приступном центру обуке матичара који воде Посебан бирачки списак за националне мањине у новој апликацији.

„Као што знате у периоду који је пред нама, следе нам избори за чланове националних савета националних мањина, који према закону треба да се распишу у августу, а да се одрже најкасније до 4. новембра ове године“, рекао је министар.

Он је истакао да је заједнички задатак је да се избори одрже у складу са демократским принципима и транспарентно, а да наши грађани, припадници националних мањина, буду благовремено обавештени о поступку уписа у посебан бирачки списак како би искористили своје право да учествују на овим изборима, да бирају односно да буду бирани за чланове својих националних савета.

Изменама Закона о националним саветима националних мањина, које ће, по речима министра, бити разматрани на некој од следећеих седница владе, предвиђају се решења којима се олакшава вођење тог списка по службеној дужности, прецизније се уређују подаци који се у њега уписују и подношење захтева за упис у тај списак. Такође, прописано је да зaхтeв зa упис у пoсeбaн бирaчки списaк припaдник нaциoнaлнe мaњинe пoднoси oргaну упрaвe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe не само прeмa мeсту прeбивaлиштa, већ и према месту боравишта за интерно расељена лица.
Из свих наведених разлога Министарство је започело спровођење oвих обука. Наредне ће се одржати у Нишу, Лесковцу и Крагујевцу. Планирано је да обукама присуствује преко 300 службеника који обављају ове послове.