18/06/2018 Vesti 0

Predstavnici Parlamenta Republike Koreje na čelu sa gospodinom Bu-Njeon KIM (Boo-Nyeon KIM) šefom Kabineta Odbora Narodne skupštine Republike Koreje za javnu upravu i bezbednost posetili su danas SKIP Centar i razgovarali o reformi javne uprave i digitalizaciji. Saradnja Republike Koreje i Republike Srbije je veoma i dobra i ona je potvrđena otvaranjem Srpsko-korejskog informatičko pristupnog centra. Pomoćnica ministra u Sektoru za razvoj dobre uprave u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,  gospođa Natalija Pavlović Šiniković istakla je da je ovaj centar značajan za Republiku Srbiju jer doprinosi boljim rezultatima u razvoju IT sektora i ekonomije uopšte, isto kao i pružanju kvalitetnije usluge građanima na efikasniji način. Cilj reforme javne uprave je obezbeđivanje profesionalne i moderne uprave u službi  naših građana, a da je ovaj Centar jedan od bitnih alata u sprovođenju reforme javne uprave potvrđuje to da je kroz njega više od 5000 ljudi prošlo ili prolazi obuke.