04/10/2022 Vesti 0

Prema najnovijem Istraživanju Ujedinjenih nacija o razvoju elektronskih uprava (eng. United Nations e-Government Survey) u okviru kojeg se ocenjuje napredak digitalnih uprava 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija, Republika Srbija našla se u grupi država sa veoma visokim indeksom razvijenosti elektronske uprave (eng. e-Government Development Index). Istovremeno, Srbija je ostvarila i do sada najveći indeks e-participacije (eng. e-Participation Index) što znači da se nalazi u samom svetskom vrhu upotrebe elektronskih usluga.

U oblasti razvoja elektronske uprave Republika Srbija trenutno zauzima 40. mesto i napredovala je za 18 mesta u odnosu na prethodni Izveštaj kada se nalazila na 58. poziciji. Takođe, u oblasti e-participacije Republika Srbija napredovala je za čak 26 mesta i trenutno se nalazi na zavidnom 15. mestu.

U Izveštaju Ujedinjenih nacija o razvoju elektronskih uprava konstatovano je da se poboljšani svetski rang elektronske uprave Srbije može velikim delom pripisati posvećenosti Vlade Srbije Programu razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji u periodu od 2020. do 2022. godine i Akcionom planu za implementaciju Programa razvoja e-uprave u Republici Srbiji u periodu od 2020. do 2022. godine. Ostvareni uspeh rezultat je i velike usredsređenosti javne uprave pružanju usluga građanima i privredi.

Inače, prema UN metodologiji indeks razvoja elektronske uprave kompozitni je indeks tri važne dimenzije elektronske uprave: pružanja onlajn usluga, telekomunikacione povezanosti i ljudskih kapaciteta, dok indeks e-participacije ukazuje na upotrebu elektronskih usluga u državama članicama Ujedinjenih nacija.

Linkovi

https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-Government-Surveys

Celokupni izveštaj dostupan je putem linka

https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2022-09/Web%20version%20E-Government%202022.pdf

Data portal sa preglednim uporednim podacima dostupan je na linku

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/151-Serbia