03/03/2020 Vesti 0

Studentska organizacija ESTIEM LG Beograd već dugi niz godina gaji i razvija odnose sa studentima širom Evrope, pa će se ta tradicija nastaviti i ovog marta u Beogradu, i to u Srpsko-korejskom informatičko prustupnom centru koji je u okviru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Trodnevna radionica ove studentske organizacije se prvi put organizuje u Beogradu, pa tako imamo priliku da ugostimo 20 nternacionalnih studenata i približimo im temu projektnog menadžmenta, jednu od najaktuelnijih tema današnjice.

ESTIEM LG Beograd predstavlja lokalnu grupu Udruženja evropskih studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta sa sedištem na Fakultetu organizacionih nauka. ESTIEM je projektna organizacija koja broji oko 150 članova i u Beogradu postoji već 14 godina. Ona pruža članovima, ali i ostalim studentima, mogućnost da kroz projekte steknu znanje iz oblasti menadžmenta, kao i iskustvo i praksu u radu sa kompanijama i veštine savladavanja problema koji se u njoj javljaju. Ono što ESTIEM posebno izdvaja, jesu internacionalni projekti, gde ESTIEM mreža koja je razgranata na 76 lokalnih grupa, što podrazumeva sedišta u 76 različitih evropskih gradova, ujedinjuje aktivne studente koji su žedni znanja i individualnog napretka.