19/05/2021 Vesti 0

Danas je u SKIP Centru održana prva obuka u okviru sprovođenja Posebnog programa obuke državnih službenika u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za 2021. godinu.

U okviru analize koja je prethodila donošenju Posebnog programa obuke državnih službenika, uvažene su potrebe da se zaposlenima omogući stručno usavršavanje radi postizanja željenih rezultata u ostvarivanju organizacionih ciljeva Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Ovim su stvoreni uslovi za unapređenje postojećih i sticanje novih znanja i veština državnih službenika u oblastima i temama koje su u skladu sa potrebama ministarstva, kao i potrebama u odnosu na vrste poslova koje državni službenici obavljaju.

Obuka je imala za cilj jačanje kapaciteta polaznika za prevazilaženje stresnih situacija i sindroma sagorevanja u cilju ostvarivanja veće radne uspešnosti.

U narednom periodu planira se nastavak realizacie obuka predviđenih Posebnim programom.