22/09/2018 Vesti 0

U saradnji sa IT gerls (IT girls), održali smo četvrtu radionicu za decu uzrasta od prvog do petog razreda osnovnih škola.

Cilj radionice je upoznavanje dece sa osnovnim principima računarskog programiranja kroz zabavnu interakciju sa stručnjacima u ovoj oblasti. Tokom dva sata, deca su imala priliku da se upoznaju sa osnovama programiranja koristeći Skrečprogramski jezik, a uz pomoć platforme Petlja.