16/03/2021 Вести 0

Српско-корејски информатичко-приступни центар Министарства државне управе и локалне самоуправе освануо је на насловној страни званичне интернет презентације Националне агенције за информационо друштво Владе Републике Кореје и то у оквиру јавног представљања пројекта отварања „информатичко-приступних центара“ који функционишу у преко 50 земаља широм света. Наш центар наводи се као пример пројекта који је добро имплементиран у пракси.

Национална агенција за информационо друштво истиче да је Српско-корејски информатичко-приступни центар вишенаменски објекат који се састоји од ИКТ тренинг лабораторије, ИКТ комплекс просторије, као и две сале, за семинаре и састанке. Наводи се да пројекат има за циљ да доступној заједници понуди широк спектар могућности за употребу и примену информационо-комуниколошких технологија, чиме се доприноси развоју информационог друштва и премошчавању дигиталног јаза. Национална агенција за информационо друштво на свом сајту наглашава и да је НИА помогла креирању општег дизајна ентеријера у Београду, као и опремање простора најсавременијом рачунарском опремом.

Национална агенција за информационо друштво Владе Републике Кореје основана је 1987. са циљем да допринесе трансформацији Републике Кореје у модерно информационо друштво. Агенција је одговорна за целокупну подршку могућностима које нуде информационе технологије. Делокруг рада Агенције јесте: пружање стручности у изради и примени Националног оквира плана за промоцију информатизације; управљање информационим мрежама јавних организација; подршка стандардизацији и развоју информационе комуникације; одржавање информационих система за међуагенцијску размену информација; подршка управљању информационим ресурсима у јавном сектору; подршка надзора, стандардизације и евалуације информатизације послова; и пружање ИТ консултантских услуга земаља у развоју.