16/03/2021 Vesti 0

Srpsko-korejski informatičko-pristupni centar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave osvanuo je na naslovnoj strani zvanične internet prezentacije Nacionalne agencije za informaciono društvo Vlade Republike Koreje i to u okviru javnog predstavljanja projekta otvaranja „informatičko-pristupnih centara“ koji funkcionišu u preko 50 zemalja širom sveta. Naš centar navodi se kao primer projekta koji je dobro implementiran u praksi.

Nacionalna agencija za informaciono društvo ističe da je Srpsko-korejski informatičko-pristupni centar višenamenski objekat koji se sastoji od IKT trening laboratorije, IKT kompleks prostorije, kao i dve sale, za seminare i sastanke. Navodi se da projekat ima za cilj da dostupnoj zajednici ponudi širok spektar mogućnosti za upotrebu i primenu informaciono-komunikoloških tehnologija, čime se doprinosi razvoju informacionog društva i premoščavanju digitalnog jaza. Nacionalna agencija za informaciono društvo na svom sajtu naglašava i da je NIA pomogla kreiranju opšteg dizajna enterijera u Beogradu, kao i opremanje prostora najsavremenijom računarskom opremom.

Nacionalna agencija za informaciono društvo Vlade Republike Koreje osnovana je 1987. sa ciljem da doprinese transformaciji Republike Koreje u moderno informaciono društvo. Agencija je odgovorna za celokupnu podršku mogućnostima koje nude informacione tehnologije. Delokrug rada Agencije jeste: pružanje stručnosti u izradi i primeni Nacionalnog okvira plana za promociju informatizacije; upravljanje informacionim mrežama javnih organizacija; podrška standardizaciji i razvoju informacione komunikacije; održavanje informacionih sistema za međuagencijsku razmenu informacija; podrška upravljanju informacionim resursima u javnom sektoru; podrška nadzora, standardizacije i evaluacije informatizacije poslova; i pružanje IT konsultantskih usluga zemalja u razvoju.