22/02/2021 Vesti 0

U sklopu zajedničkog projekta Vlade Republike Koreje i Republike Srbije “Centar za saradnju u oblasti e-uprave” počela je onlajn obuka “Upravljanje projektima elektronske uprave” namenjena unapređenju kapaciteta RS u domenu planiranja, sprovođenja i praćenja projekata e-uprave.

Program će trajati dve nedelje i obuhvatiće predavanja o najnovijim trendovima i tehnologijama, kao i radionice koje će omogućiti učesnicima da primene znanje i povećaju efikasnost u radu.

Inače, saradnja dveju zemalja u oblasti digitalizacije i elektronske uprave tradicionalno je dobra i pomenuta obuka samo je jedna u nizu realizovanih projekata kojom će zvaničnici Vlade Republike Srbije steći znanja o najboljim praksama i biti u mogućnosti da primene smernice na upravljanje projekima e-uprave u Srbiji.