28/12/2020 Vesti 0

Dragi prijatelji i saradnici,

Uprkos epidemiji kovida-19 koja je pogodila čitav svet u 2020. godini, zajedničkim trudom i radom uspeli smo da odgovorimo izazovima.
Kriza je istakla važnost digitalizacije i jačanja elektronske uprave, uvođenja inovativnih tehnologija i unapređenja informaciono-komunikaciono-tehnoloških znanja, što u svom radu promoviše Srpsko-korejski informatičko pristupni centar.
Godina koja je za nama pokazala je da je javna uprava širom sveta bila i te kako sposobna da koristeći nove tehnologije brzo donosi odluke, da efikasno komunicira i sarađuje sa građanima, da se lakše prilagođava, da može da predviđa i da bude inovativna.
Srpsko-korejski informatičko pristupni centar koji je u okviru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave nastaviće da promoviše digitalizaciju, IKT i inovativne tehnologije, koji će dodatno unaprediti pristup pružanju usluga, kao i samu organizaciju poslovanja.
S uverenjem da će svet uspeti da se izbori s epidemijom i da ćemo uskoro da se vratimo normalnim tokovima života, svima vama želimo mnogo sreće, uspeha i novih znanja.
Ostanite zdravi u 2021. godini.
Srećna Nova godina!

Vaš SKIP centar