20/01/2020 Vesti 0

Danas smo u SKIP Centru koji je deo Ministarstva državne uprave i loklane samouprave, počeli sa trodnevnim obukama za posmatrače izbornih kampanja 2020. godine, koje organizuje Agencija za borbu protiv korupcije.

Na obukama će se posmatrači izbornih kampanja informisati o značaju i svrsi monotoringa, principima rada (politička neutralnost, odgovornost i saradnja u timu), šta su to elementi izveštaja posmatrača, kako postupati u različitim situacijama ukoliko su u nemogućnosti da obave zadatak, kao i organizaciji monitoringa – uloge, zadaci i ovlašćenja posmatrača, koordinatora i centralnih koordinatora.