15/01/2020 Vesti 0

Danas je u SKIP Centru koji je u okviru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku Republičkog sekretarijata za javne politike, održana radionica kojoj su prisustvovali predstavnici svih sektora Ministarstva. Na radionici je kreiran srednjoročni plan Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za period od 2020. do 2022. godine, koji predstavlja sveobuhvatni planski dokument koji povezuje javne politike u okviru nadležnosti Ministarstva sa srednjoročnim okvirom rashoda. Učesnici radionice su diskutovali o opštim i posebnim ciljevima Ministarstva u naredne tri godine, kao i o potrebnim sredstvima za njihovo dostizanje.