04/10/2022 Вести 0

Према најновијем Истраживању Уједињених нација о развоју електронских управа (енг. United Nations e-Government Survey) у оквиру којег се оцењује напредак дигиталних управа 193 земље чланице Уједињених нација, Република Србија нашла се у групи држава са веома високим индексом развијености електронске управе (енг. е-Government Development Index). Истовремено, Србија је остварила и до сада највећи индекс е-партиципације (енг. е-Participation Index) што значи да се налази у самом светском врху употребе електронских услуга.

У области развоја електронске управе Република Србија тренутно заузима 40. место и напредовала је за 18 места у односу на претходни Извештај када се налазила на 58. позицији. Такође, у области е-партиципације Република Србија напредовала је за чак 26 места и тренутно се налази на завидном 15. месту.

У Извештају Уједињених нација о развоју електронских управа констатовано је да се побољшани светски ранг електронске управе Србије може великим делом приписати посвећености Владе Србије Програму развоја електронске управе у Републици Србији у периоду од 2020. до 2022. године и Акционом плану за имплементацију Програма развоја е-управе у Републици Србији у периоду од 2020. до 2022. године. Остварени успех резултат је и велике усредсређености јавне управе пружању услуга грађанима и привреди.

Иначе, према УН методологији индекс развоја електронске управе композитни је индекс три важне димензије електронске управе: пружања онлајн услуга, телекомуникационе повезаности и људских капацитета, док индекс е-партиципације указује на употребу електронских услуга у државама чланицама Уједињених нација.

Линкови

https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-Government-Surveys

Целокупни извештај доступан је путем линка

https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2022-09/Web%20version%20E-Government%202022.pdf

Дата портал са прегледним упоредним подацима доступан је на линку

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/151-Serbia