22/11/2021 Вести 0

Према најновијем извештају “e-Government Benchmark Report” за 2021. годину, којим се процењује учинак пружања електронских услуга грађанима и привреди у 36 земаља Европе, Република Србија забележила је напредак у три од четири области процене (усредсређеност електронских сервиса на кориснике, транспарентност и кључни предуслови развоја е-управе). У извештају “e-Government Benchmark Report 2021” (извештај је доступан путем линка https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021) констатује се да је пандемија вируса COVID-19 изазвала велике турбуленције у свим државама широм света, али је и убрзала промене, подстакла дигитални развој и стимулисала владе да иновирају и унапреде електронске сервисе и услуге. Према поменутом извештају, Република Србија једна је од земаља која је успела да убрза дигиталне напоре развијајући нове онлајн сервисе за кориснике.

Према укупном скору, овогодишњи лидери у области е-управе на Старом континенту су Малта (96%), Естонија (92%), Немачка и Финска (85%). У извештају се наводи да дигитална трансформација остаје и даље у фокусу свих земаља ЕУ.

Подсетимо, путем e-Government Benchmark методологије Европска комисија од 2012. године процењује и прати употребу информационо-комуникационих технологија органа јавне управе у земљама чланицама ЕУ, а овом методологијом обухваћене су и државе: Исланд, Норвешка, Швајцарска, Велика Британија, Албанија, Црна Гора, Република Северна Македонија, Србија и Турска. За потребе израде детаљног извештаја о напретку у области електронске управе током августа и септембра прошле године прегледане су, тестиране и процењене 7.872 интернет презентације органа јавне управе, док су учесници одговарали на 48 питања у оквиру осам кључних животних догађаја.