18/10/2019 Вести 0

Циљ је да се до 2024. године у свету искорени апатридија, а Србија је у овој области направила велики помак и овај циљ биће брзо остварен, јер подаци показују да је око 700 припадника ромске националне мањине остало неуписано у матичне књиге, речено је данас на потписивању споразума о наставку сарадње Министарства државне управе и локалне самоуправе, Заштитиника грађана и УНХЦР-а у Србији.
У циљу спречавања настанка ризика од апатридије, министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић, Заштитник грађана Зоран Пашалић и шеф Представништва Агенције УН за избеглице Ханс Фридрих Шодер потписали су данас Споразум о разумевању о даљој сарадњи на сагледавању евентуалних проблема припадника ромске националне мањине у остваривању права на упис у матичну књигу рођених и других права из личног статуса.
Ружић је навео да је упис у Матичну књигу рођених предуслов за остваривање свих других права, као што је социјална и здравствена заштита и додао да је регулисање ових права први корак у спречавању сваког ризика од апатридије.
Ружић је подсетио да је 2012. године потписан први споразум и да је током његове четворогодишње реализације у потпуности решено питање уписа грађана, пре свега ромске деце у матичну књигу рођених.
„Раније је био фокус на упису ромске деце, а сада ће бити фокус на мајкама како би се решавао и њихов правни статус“, истакао је Ружић и додао је да у 21. веку не смемо да дозволимо да наши грађани немају лична документа.
„Имајући у виду резултате претходног Споразума о разумевању који су заједнички спроводили Заштитник грађана, Министарство државне управе и локалне самоуправе и УНХЦР од 2012. до 2016. године, сматрам да је потписивање новог Споразума прави начин да се реше преостала питања која се тичу решавања статусних питања која најчешће погађају оне најосетљивије, односно припаднике ромске националне мањине. Подаци говоре о томе да и даље има грађана и деце који су за систем невидљиви, што је разлог да Заштитник грађана настави са праћењем стања у области уписа у матичне књиге и личних докумената“ рекао је заштитник грађана Зоран Пашалић.
Препознавши проблем недостатка личних докумената, Република Србија од 2012. године улаже интензивне напоре да се отклоне проблеми који се односе на недостатак личних докумената за посебно осетљиве припаднике друштва. Заједничким напорима свих релевантних државних институција, Република Србија је увела и спровела низ законодавних промена да би олакшала поступак уписа у матичну књигу рођених и издавања личних докумената. Према проценама, број особа изложених опасности од апатридије смањен је са 30.000 у 2010. години на око 2.000 особа у 2019. Од 2004. године, кроз различите пројекте бесплатне правне помоћи које је финансирала и Агенција за избеглице УН-а, упис у одговарајуће матичне евиденције омогућен је за 5.549 особа. УНХЦР је такође подржао издавање 34.083 личних карата и 150.620 уверења из различитих матичних евиденција.
Потписујући Споразум који регулише даљу сарадњу у овој области данас, Ханс Фридрих Шодер, шеф Представништва Високог комесаријата за избеглице Уједињених нација у Србији рекао је: „Ове године када обележавамо 30. годишњиоцу Конвенције о правима детета, Агенција УН за избеглице са посебним задовољством наставља нашу успешну трипартитну сарадњу у циљу обезбеђења уписа у матичне књиге све деце рођене на територији Републике Србије, укључујући и оне чијим родитељима недостају лична документа или који немају правни статус.
Важан корак у глобалној кампањи за искорењивање апартидије управо и јесте да сва деца буду уписана у матичне књиге рођених и књиге држављана“.
Република Србија је потписница Конвенције о правном положају лица без држављанства из 1954. године, Конвенције о смањењу броја лица без држављанства из 1961. године као и Конвенције о правима детета.