27/09/2019 Вести 0

У складу са закључком Влада Републике Србије, у Српско-корејском информатичко приступном центру у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе, настављене су обуке за референте за рад у апликацији за вођење Јединственог бирачког списка.
Помоћница Марина Дражић истакла је да је обука и прилика да се размене искуства и укаже на изазове с којима се референти сусрећу на терену.