24/09/2019 Вести 0

Након завршене прве екстерне евалуације Стратегије реформе јавне управе, данас су у Српско-корејском информатичко приступном центру који је у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе представљена стечена искуства са препорукама. Конференцију спроводе Пројекат “Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског уговора” и група за реформу јавне управе у оквиру МДУЛС-а.
Како ефикасност сваког поступка евалуације зависи од више фактора – као што су дефинисање сврхе евалуације, циљева и дизајна процеса, кључних питања и плана евалуације – на конференцији се водила дискусија на тему стечених искустава и њихов утицај на будуће процене и евалуације у циљу максималне применљивости.