10/12/2019 Vesti 0

U okviru posete eksperata sa Korejskog instituta za razvoj ( Korea Development Institute – KDI), a u sklopu projekta tehničke podrške Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Vladi Republike Srbije kroz Program razmene znanja ( Knowledge Sharing Program – KSP), državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević i rukovodilac Srpsko korejskog informatičko pristupnog centra Dara Gravara Stojanović razgovarali su danas na temu Razvoja strateškog okvira za uspostavljanje efikasnog Sistema eUprave u period 2019-2022.
“Ministarstvo izuzetno ceni napore Republike Koreje da podrži razvoj eUprave u Srbiji, posebno što ta podrška dolazi od lidera u razvoju servisa eUprave i uključenosti njenih građana u korišćenju eUprave“, rekao je državni sekretar Bojan Stević u razgovoru sa delegacijom Korejskog razvojnog instituta.
Republika Koreja je investirala u izgradnju Srpsko korejskog informatičko pristupnog centra, istakao je on dodavši da se nada daljoj podršci u razvoju održivog modela digitalizacije javne uprave.
Stević je istakao da je za potrebe razvoja ove oblasti usvojen Zakon o eUpravi, a pre svega, Zakon o opštem upravnom postupku, koji su napravili preokret u radu javne administracije i stavljanja građanina u fokus, kreirajući efikasne, profesionalne usluge, štedeći novac i vreme.
„Upravo radimo na izradi strateškog okvira za uspostavljanje efikasnog sistema eUprave za period 2019-2021“, rekao je on i sa sagovornicima razmotrio mogućnost dodatnih obuka državnih službenika u oblasti eUprave.
„Digitalizacija je važan proces u reformi javne uprave i stavljen pred sve nas kao prioritet, ali da bismo osigurali efekte tog procesa, važno je da obezbedimo i obučene kadrove“, podvukao je državni sekretar.