10/12/2019 Vesti 0

Radionica o primeni Nacionalnog okvira za obezbeđenje kvaliteta zvanične statistike (NQAF) u zemljama Istočne Evrope/Centralne Azije organizuje se u periodu od 10. do 13. decembra 2019. godine u prostorijama SKIP Centra koji je u okviru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Organizatori skupa su Direktorat za statistiku Ujedinjenih nacija (UNSD) i Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE), a domaćin Republički zavod za statistiku Republike Srbije.
Cilj radionice je obuka učesnika iz nacionalnih statističkih institucija o obezbeđenju kvaliteta i razvoju Nacionalnog okvira za obezbeđenje kvaliteta i njegovoj primeni u nacionalnom statističkom sistemu, koristeći i novi Priručnik i Okvir za obezbeđenje kvaliteta Evropskog statističkog sistema (ESS QAF).
Radionica će pružiti pregled sadržaja novog Priručnika i globalnih i evropskih okvira za obezbeđenje kvaliteta. Nakon toga će se fokusirati na određene teme i alate usmerene prema potrebama zemalja učesnica.