27/02/2020 Вести 0

У Српско-корејеском информатичко приступном центру одржана је дводневна обука за банке и лизинг компаније које су понудиле најбоље услове према Јавном позиву за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2020. години, расписаног од стране Министарства привреде. Овај програм ће се убудуће у потпуности спроводити путем електронске апликације, без докумената у папиру, а у складу са Законом о општем управном поступку, сви подаци ће се добијати директном разменом података са Агенцијом за привредне регистре, Централним регистром обавезног социјалног осигурања, Пореском управом и Народном банком Србије. Обуку је реализовала компанија ОСА-рачунарски инжењеринг која је и развила саму апликацију уз финансијску подршку Немачко-српске иницијативе за одрживи раст и запошљавање. На обуци су учествовале следеће банке и лизинг компаније: Банка Интеза, Поштанска штедионица, Credit Agricole, Ерсте банка, ОТП банка, Прокредит банка, Intesa Leasing и Unicredit Leasing.

За овај програм, у 2020. години обезбеђено је 2 милијарде динара бесповратних средстава. Министарство привреде суфинансира набавку производне и грађевинске опреме у износу од 25%, банке и лизинг компаније кредитирају износ од 70%, док је учешће привредног субјекта 5%.

Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме почеће са реализацијом у другој половини марта месеца, а право да учествују у програму имају микро, мала, средња предузећа и предузетници. Програм спроводи Министарство привреде са Развојном агенцијом Србије у сарадњи са изабраним банкама и лизинг компанијама.