23/08/2019 Вести 0

У оквиру пројекта „Развој интегрисаног система националног оквира квалификација“ кроз који Европска унија даје Србији подршку за развој НОКС-а (Национални оквир квалификација у Србији) у Српско-корејском информатичко-приступном центру, који ради у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе, данас је одржан први састанак Радне групе за развој Регистра НОКС-а.

Ова радна група ће у наредне две године радити на развоју свеобухватних и јединствених база података које ће омогућити пуну функционалност и операбилност Националног оквира квалификација.

Када буде завршен Национални оквир квалификација Србије биће систем у којем ће бити пописане и повезане све квалификације и сва занимања.  Другим речима грађани ће у сваком тренутку имати јасну слику о томе до ког нивоа у свом образовању и професионалном развоју су дошли, као шта су им могућности за даљи напредак, односно, – где, како и колико брзо могу да га остваре.

У плану је и повезивање НОКС-а са Европским оквиром квалификација. То значи да ће знања и вештине стечени кроз национални систем образовања и обука бити лако препознатљиви и упоредиви са стањем на европском тржишту рада.