02/09/2019 Вести 0

У оквиру пројекта “Подршка управљању ризиком од елементарних непогода – Систем свеобухватног раног упозорења“ који спроводи Канцеларија за управљање јавним улагањем Владе Републике Србије уз подршку Светске банке и уз донације Швајцарске, у Српско-корејском информатичко-приступном центру који је у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе, организоване су обуке за представнике јединица локалне самоуправе за коришћење нове апликације.

Реч је о новој дигиталној платформи, односно, информационом систему ДРИС (Disaster Risk Information System), систему за интегрисано управљање ванредним ситуацијама који садржи све дигитализоване релевантне податке који постоје у “Проценама ризика од катастрофа” и “Плановима заштите и спасавања”.

Преко ДРИС платформе подацима се може приступити са више различитих нивоа тако да ће увид у тренутно стање имати јединице локалне самоуправе, које преко поменуте платформе и ажурирају податке, али и органи државне управе, пре свега Сектор за ванредне ситуације.

Информациони систем ће кроз употребу тачних и ажурних података, ефикасном разменом информација, и кроз бржу укљученост субјеката на различитим нивоима омогућити ефикаснији одговор на ризике и катастрофе.