09/09/2019 Вести 0

У Српско-корејском информатичко приступном центру који је у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе данас је почела дводневна CAF (енг. Common Assessment Framework – CAF) радионица на којој ће се радити на унапређењу ефикасности, ефективности, економске и социјалне одговорности институција у јавној сфери.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је прво које ради на имплементацији европског алата у Републици Србији како би у будућности било омогућено успостављање јединственог центра за дисеминацију и спровођење CAF-а у Србији. Учесници ове радионице су представници МДУЛС-а који ће данас и сутра радити на развоју акциног плана и унапређењу алата за проверу квалитета рада.

Више од 50 држава укључујући све државе чланице Европске уније спроводе CAF као општи оквир за управљање квалитетом у државној управи, који представља предуслов чланицама за повлачење средстава из структурних фондова ЕУ.
Увођење Заједничког оквира за вредновање квалитета рада државне управе (CAF) у Републику Србију и менторство за спровођење првог пилот пројекта у трајању од шест месеци спроводи се уз помоћ партнера Министарства, Регионалне школе за државну управу (ReSPA) као регионалног CAF центра и Центра за истраживање државне управе Аустрије (КДЗ) као аустријског центра за CAF.