23/10/2020 Вести 0

Четврти састанак Управног одбора пројекта “Техничка помоћ за подршку социјалној укључености младих кроз иновативне, интегрисане и прилагођене услуге” – ИПА 2014, који заједнички финансирају Европска унија и Република Србија, одржан је у Српско-корејском информатичко-приступном центру. Реч је о једном о најважнијих пројеката у области подршке запошљавању младих.

Циљ пројекта је повећање запослености путем унапређења активности младих, затим кроз рано стицање радног искуства и предузетничке праксе, као и путем подршке активацији корисника социјалних услуга.

Поред редовног окупљања чланова УО, основни циљеви састанка били су и пажљиво сагледавање извештаја, оцена спровођења задатих активности и остваривања планираних циљева.

Поменутим пројектом управља Министарство финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава), а спроводе га Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (главна корисничка институција) и Министарство омладине и спорта.