10/12/2019 Вести 0

Радионица о примени Националног оквира за обезбеђење квалитета званичне статистике (NQАF) у земљама Источне Европе/Централне Азије организује се у периоду од 10. до 13. децембра 2019. године у просторијама СКИП Центра који је у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе. Организатори скупа су Директорат за статистику Уједињених нација (UNSD) и Економска комисија Уједињених нација за Европу (UNECE), а домаћин Републички завод за статистику Републике Србије.
Циљ радионице је обука учесника из националних статистичких институција о обезбеђењу квалитета и развоју Националног оквира за обезбеђење квалитета и његовој примени у националном статистичком систему, користећи и нови Приручник и Оквир за обезбеђење квалитета Европског статистичког система (ЕSS QАF).
Радионица ће пружити преглед садржаја новог Приручника и глобалних и европских оквира за обезбеђење квалитета. Након тога ће се фокусирати на одређене теме и алате усмерене према потребама земаља учесница.