15/01/2020 Вести 0

Данас је у СКИП Центру који је у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе, уз подршку Републичког секретаријата за јавне политике, одржана радионица којој су присуствовали представници свих сектора Министарства. На радионици је креиран средњорочни план Министарства државне управе и локалне самоуправе за период од 2020. до 2022. године, који представља свеобухватни плански документ који повезује јавне политике у оквиру надлежности Министарства са средњорочним оквиром расхода. Учесници радионице су дискутовали о општим и посебним циљевима Министарства у наредне три године, као и о потребним средствима за њихово достизање.