20/01/2020 Вести 0

Данас смо у СКИП Центру који је део Министарства државне управе и локлане самоуправе, почели са тродневним обукама за посматраче изборних кампања 2020. године, које организује Агенција за борбу против корупције.

На обукама ће се посматрачи изборних кампања информисати о значају и сврси моноторинга, принципима рада (политичка неутралност, одговорност и сарадња у тиму), шта су то елементи извештаја посматрача, како поступати у различитим ситуацијама уколико су у немогућности да обаве задатак, као и организацији мониторинга – улоге, задаци и овлашћења посматрача, координатора и централних координатора.