10/06/2021 Вести 0

Реализацијом друге по реду обуке под називом „Развој личне ефикасности и креативности“ у Српско-корејском информатичко-приступном центру данас је настављен процес спровођења Посебног програма обуке државних службеника у Министарству државне управе и локалне самоуправе за ову годину.

Запосленима су представљени иновативни алати и технике за препознавање и унапређивање личних потенцијала, пре свега личне ефикасности и креативности, у циљу унапређења организационе ефективности.

Министарство државне управе и локалне самоуправе наставиће да подржава унапређење постојећих и стицањe нових знања и вештина државних службеника у областима и темама које су у складу са потребама министарства и врсте послова које државни службеници обављају.