19/05/2021 Вести 0

Данас је у СКИП Центру одржана прва обука у оквиру спровођења Посебног програма обуке државних службеника у Министарству државне управе и локалне самоуправе за 2021. годину.

У оквиру анализе која је претходила доношењу Посебног програма обуке државних службеника, уважене су потребе да се запосленима омогући стручно усавршавање ради постизања жељених резултата у остваривању организационих циљева Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Овим су створени услови за унапређење постојећих и стицањe нових знања и вештина државних службеника у областима и темама које су у складу са потребама министарства, као и потребама у односу на врсте послова које државни службеници обављају.

Обука је имала за циљ јачање капацитета полазника за превазилажење стресних ситуација и синдрома сагоревања у циљу остваривања веће радне успешности.

У наредном периоду планира се наставак реализацие обука предвиђених Посебним програмом.