14/05/2021 Вести 0

Више од 3.500 младих добиће шансу да се активније укључе у тржиште рада, да се запосле, унапреде знања и вештине, стекну радно искуство, предузетничке вештине, покрену свој посао. Посебан фокус је на младима који се теже укључују на тржиште рада, као што су млади без квалификација или недовољно квалификовани, млади без запослења и из посебно осетљивих социјалних група (млади са инвалидитетом, сметњама у развоју, Роми, млади са села и др.), млади који се нису образовали или који нису прошли неку обуку или курс, млади који су корисници социјалне помоћи или дугорочно незапослени.

Пројектом „Подршка Европске уније активном укључивању младих“ управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Кроз улагање ЕУ у техничку помоћ очекује се ојачавање капацитета институција и организација на локалном нивоу, успостављање боље сарадње међу институцијама како би оне могле боље да одговоре на потребе младих, али и повећан обим и квалитет њхових услуга.