28/10/2020 Vesti 0

Predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave prisustvovali su onlajn radionicu koja je održana u sklopu projekta „Prenos znanja iz oblasti digitalizacije javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana“ koji sprovodi Partnerstvo za prosperitet NVO Republike Slovačke uz podršku MDULS-a i SlovakAid-a. Na radionici su razmenjena bogata iskustva, znanja i dobre prakse Republike Slovačke i Republike Srbije u oblasti razvoja sistema elektronske uprave i pružanja usluga građanima, privredi i organizacijama.

Najvažnije teme radionice bile su: pružanje e-usluga i efikasna primena rešenja uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta (eng.one stop shops), analiza trenutnog stanja i uslovi za uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta u našoj zemlji, a prezentovani su i ključni elementi implementacije slovačkog rešenja za izgradnju Registra građana (eng. RFO), kao i Centralnog registra stanovništva u Srbiji.

Inače Republika Slovačka je u periodu od 2016-2020. implementirala 79 jedinstvenih upravnih mesta, odnosno, uslužnih centara (eng. public client services). Ova zemlja i pored razvoja elektronskih servisa planira i dalje da investira u razvoj fizičkih jednošalterskih sistema kako bi javne usluge bile ravnomerno pristupačne i dostupne pod jednakim uslovima.

U cilju razvoja korisnički orijentisane i efikasne uprave koja će poslužiti kao istinski servis građanima uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave širom Srbije razvijaju se jedinstvena upravna mesta. Priliku da jednim obraćanjem na jednom šalteru završe „sve poslove koje imaju sa državom“ sada imaju stanovnici Lazarevca, Sombora, Smederevske Palanke, Šapca, Bele Palanke, Žitišta, Gornjeg Milanovca, Kruševca, Užica i Vlasotinaca. Ukupno deset opština u RS je do sada implementiralo jedinstvena upravna mesta.