13/05/2022 Вести 0

 

У оквиру многобројних активности који ће се одржати у склопу обележавања Недеље Партнерства за отворену управу, у Српско-корејском информатичко-приступном центру 18. и 20. маја биће организована бесплатна обука за грађане за коришћење портала еКонсултације (https://ekonsultacije.gov.rs/). Ова платформа омогућава грађанима и представницима цивилног сектора и привреде да се укључе у процес доношења закона и докумената јавних политика.

Подсетимо, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као координатор националних активности у оквиру учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, уз подршку пројекта Европске уније „Видљивост и комуницирање реформе јавне управе”, са задовољством позива све заинтересоване организације цивилног друштва, грађане и представнике приватног сектора да учествују на догађајима којима се у периоду од 16-20. маја 2022. године обележава Недеља Партнерства за отворену управу (ПОУ).

 

Као део глобалне акције која има за циљ промоцију отворености управе и унапређење управљања кроз сарадњу између управе и грађана, овогодишње обележавање Недеље ПОУ у Републици Србији обухватиће неколико догађаја, чији се распоред налази у наставку:

 

  • Отворени састанак Посебне међуминистарске радне групе за реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управуса заинтересованим организацијама цивилног друштва које се пријаве путем овог позива, у циљу разматрања спровођења важећег Акционог плана за период 2020-2022. године.

 

– датум догађаја: 17. мај 2022. године

– рок за пријаву: 16. мај 2022. године, 12h

 

  • Партнерство – кључ за боља решења, посвећен примерима успешне сарадње јединица локалне самоуправе и организација цивилног друштва у остваривању вредности отворене управе на локалу (Сесија 1), као и значају и примерима добре праксе у „отварању података“ и њиховој поновној употреби (Сесија 2).

 

– датум догађаја: 19. мај 2022. године

– рок за пријаву: 18. мај 2022. године, 12h

 

  • Обуке за коришћење Портала еКонсултације намењене грађанима, ОЦД и осталој заинтересованој јавности, у циљу јачања капацитета заинтересоване јавности за учешће у процесима припреме прописа и докумената јавних политика путем Портала еКонсултације.

 

– датуми обука: 18. и 20. мај 2022. године

– рок за пријаву: 16. мај 2022. године, 12h.

 

У складу са претходним, сви заинтересовани могу пријавити своје учешће тако што ће у назначеним роковима доставити податке (име и презиме учесника, назив организације/привредног субјекта, имејл адреса, назив догађаја на којима желе да учествују, уз навођење изабраног начина учешћа – уживо или онлајн) на имејл jovana.filipovic@mduls.gov.rs .

 

Не постоје ограничења у погледу броја догађаја на којима један учесник може учествовати, односно могуће је да један учесник учествује на више или свим догађајима.

За више информација о учешћу Републике Србије у ПОУ посетите интернет страницу на адреси https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1, док за упознавање са садржином важећег Акционог плана за период 2020-2022. године можете погледати кратак видео на адреси https://vimeo.com/632925812/f98b864f90
.

 

НАПОМЕНА: Сви догађаји биће хибридног карактера, с тим да је тежња да се што више учесника окупи уживо, али да постоји и могућност онлајн учешћа путем zoom апликације. Учесници који се определе за онлајн учешће потребно је да то наведу приликом пријаве како би им благовремено били достављени приступни подаци.

 

Прилог:

Нацрт агенде обележавања Недеље Партнерства за отворену управу 2022. године