29/04/2021 Вести 0

Поводом пуштања у продукцију 27 најновијих електронских услуга за издавање дозвола, лиценци и сагласности за привреду, у Српско-корејском информатичко-приступном центру одржана је обука службеника који ће спроводити ове процедуре у оквиру дигиталне платформе „еДозвола“ на националном Порталу еУправа. Реч је о запосленима у Министарству заштите животне средине, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и Управи за ветерину. На овај начин пружене услуге ће бити брже, јефтиније и доступне у само неколико једноставних корака.

Све ово део је трогодишњег пројекта „Пројекат за унапређење пословног окружења у Републици Србији“ који реализују Републички секретаријат за јавне политике, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије и Међународна финансијска корпорација (ИФЦ), чланица Групације Светске банке, уз финансијску подршку Фонда за добру управу Уједињеног краљевства и Британске амбасаде у Београду, а циљ је смањење административног оптерећења за привредни сектор.

Подсетимо, претходно је објављивањем сета електронских услуга на Порталу еУправа у септембру прошле године привредницима у Републици Србији постало доступно тридесетак дигитализованих поступака за издавање дозвола, лиценци и сагласности.